Strona główna

"Wałbrzych - moje miasto"

Autor: Grażyna Nawrocka
PSP nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej. Dlaczego klasa druga a nie pierwsza?

     W klasie pierwszej uczą się razem sześciolatek z siedmiolatkiem. Nasz pierwszoklasista to uczeń, który zaczyna naukę podejmowania wspólnych, kreatywnych działań a nauczyciel wspomaga ucznia w jego rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, aby przygotować go do zmieniającej się rzeczywistości poprzez zdobywanie wielorakich doświadczeń. Uczniowie dopiero nabywają umiejętności w zakresie czytania i pisania.
   Uczeń klasy drugiej samodzielnie czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem różne krótkie teksty, rozwiązuje problemy, planuje, umie samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji. Tworzy kilkuzdaniowe ustne i pisemne wypowiedzi na określny temat.

Realizacja:  3 - 4 godziny lekcyjne (w zależności od tempa pracy uczniów na lekcji).


Rynek w Wałbrzychu
Fot. Grażyna Nawrocka